• Dokumentmallar

Varsel - Uppsägning arbetsbrist

Vid uppsägning av tillsvidare anställd arbetstagare på grund av arbetsbrist bör du varsla den lokala fackliga organisationen innan den anställde underrättas om åtgärden.